Klachten

Klachtenprocedure

Als huisartsen en medewerkers doen wij ons uiterste best om u goede en persoonlijke zorg te bieden. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat er iets niet gaat zoals het hoort, of dat u niet tevreden bent. Laat ons dit dan alstublieft weten! Uw feedback zorgt ervoor dat wij onze praktijk nog verder kunnen verbeteren. Heeft u een klacht over één van onze werknemers, over uw huisarts of over de manier van werken? Neem dan de tijd om dit op te schrijven of het klachtenformulier op de website in te vullen.

Binnen een week krijgt u een reactie van onze klachtenfunctionaris (dit is één van onze huisartsen; indien uw klacht over een huisarts gaat zal een huisarts uit de andere praktijk dit oppakken). De klachtenfunctionaris zal het probleem met u bespreken en samen met u kijken wat er nodig is om uw klacht te behandelen.

Externe klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit? In dat geval kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Die zal proberen met u samen een oplossing te vinden en bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Alles wat u hem/haar vertelt, is vertrouwelijk.

De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229 190. U kunt ook het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE

Geschilleninstantie

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de Geschilleninstantie Huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden die namens de patiënten en uit leden die namens de huisartsen zitting hebben. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op de website van SKGE.

Klachtenformulier

Pneumokokken vaccinatie

De pneumokokken vaccinaties zullen gegeven worden op dinsdagmiddagen in januari en februari. De mensen die hiervoor in aanmerken komen hebben begin januari hiervoor een uitnodiging ontvangen.