Afspraak maken

Zo maakt u een afspraak

Voor het maken van een afspraak belt u tussen 07.45 - 16.45 uur op telefoonnummer 030 – 2513007.

Een afspraak maken kan ook door in te loggen in het digitaal patiënten dossier op onze website.

U kunt een afspraak maken voor een consult, een telefonisch consult of een visite. Wilt u dezelfde dag nog komen? Bel dan vroeg.

De spreekuurtijden zijn ’s morgens van 8.00 uur tot 16.00 uur. Per afspraak kan er gemiddeld 1 hulpvraag beantwoord worden.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Hiermee maakt zij een inschatting van de aard en spoedeisendheid uw klachten. Al ons personeel is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Avond spreekuur

Het avondspreekuur is helaas afgeschaft ivm contract wijziging met Zilveren Kruis.

U kunt buiten kantooruren voor spoedvragen contact opnemen met de Spoedpost Utrecht Stad via 088 – 130 96 70.

Telefonisch spreekuur

Indien u een korte medische vraag heeft of even telefonisch wilt overleggen, kan de assistente u inboeken voor een telefonisch consult. Zorg ervoor dat u dan bereikbaar bent.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Als u voor dezelfde dag nog een visite nodig heeft moet u vóór 10 uur ’s ochtends bellen op telefoonnummer 030 – 2513007, acute situaties uitgezonderd.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen, maar moet medisch noodzakelijk zijn naar het oordeel van de huisarts.

Afbellen

Bijna alle spreekuurtijd wordt dagelijks gevuld. Het is dan ook erg jammer als een patiënt niet komt opdagen.
Meld u zich daarom ook altijd af, ook als u niet op tijd kunt komen.
Niet tijdig (langer dan 24 uur) afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht en worden niet vergoed door de zorgverzekeraar!

Uitslagen

Bel voor uitslagen bij voorkeur vanaf 11 uur.
De assistente neemt de uitslagen dan met u door. Bij afwijkende uitslagen of vragen kan de assistente een afspraak met u maken voor het telefonisch spreekuur. Heeft u ook al zelf gekeken in het digitale patiënten dossier? U kunt daar bij Saltro uw eigen uitslagen terugvinden.